Podmienky

Podmienky

“ Súťaž o pobyt ”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Strachan, s.r.o.
Sídlo: Ždiar 646, 059 55 Ždiar
IČO: 45326533
DIČ: 2022936498
Zapísaný v registri: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 22380/P

Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 15.12.2023 do 15.3.2024. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť každá osoba nad 18 rokov.

Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže vyplnil kvíz na stránke https://strachanresort.sk/kviz/ a odpovedal správne na všetkých 5 otázok.

Výhra
Výhrou v súťaži je poukaz na pobyt v Grand Hotel**** Bachledka Strachan pre 2 osoby na 2 noci s polpenziou v termíne od 8.4.2024 do 30.06.2024.

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Víťaz bude vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov verejným losovaním dňa 16.3.2024 počas podujatia Strachan Cup v Ždiari.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na internetovej stránke https://strachanresort.sk/kviz/. Víťaz bude tiež priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 30 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie neopakuje.

Spôsob odovzdania výhry
Organizátor zašle na e-mail Výhercu víťazný voucher. Výhru si výherca uplatní rezerváciou termínu po preukázaní sa daným voucherom. Termín je potrebné dohodnúť s recepciou hotela (rezervacie@hotelbachledka.sk) podľa aktuálnej obsadenosti.

V Ždiari, dňa 15.12.2023

Sledujte nás na Instagrame
@strachanresort Zobraziť Instagram